søndag den 5. marts 2017

Konkurrence: Dramatisk Debut 2018

Dramatisk DEBUT er Teater V`s manuskriptkonkurrence for debuterende dramatikere. Det har kørt nogle år nu, og det er igen tid, hvis du har et teaterstykke i dig!

Alle, der ikke har haft dramatikerdebut med overenskomstmæssig dramatikerløn, kan deltage.
Alle deltager anonymt, i forhold til jury og udvælgelse. Manuskripterne vil blive vurderet uafhængigt af dramatikerens navn, alder, køn, etniske oprindelse og profession.
 
 
 
Krav

 • Manuskriptet skal være skrevet på dansk og må behandle et hvilket som helst emne.
 • Det skal være på minimum 75 sider og maximum 90 sider
 • Det skal kunne spilles af maximalt 4 skuespillere.
 • Det skal være skrevet med henblik på en teateropsætning
 • og henvende sig til aldersgruppen 17 år og op.
 • Hver deltager kan kun deltage med 1 manuskript.
 • Manuskriptet må ikke tidligere have været sat i produktion og spillet overfor et betalende publikum.
 
 
 
Formatkrav

Manuskripterne skal afleveres i følgende format:
 • Titelbladet: Manuskriptet skal have to titelblade. Èt med stykkets titel og forfatterens navn, adresse, mail og telefonnummer og et andet kun med titel.
 • Den følgende side: En rolleliste med relevante karakterdata: Alder, køn m.v.
 • Skrifttype: Courier new
 • Skriftstørrelse: Pkt. 12
 • Linieafstand: Dobbelt
 • Margener: Top – 2,5 cm/ Bund – 2,5 cm/ venstre – 3,4 cm/ højre – 1,5 cm
 • Sidenummerering: Første manuskriptside er side 1. Sidenummer påføres nederst i højre hjørne.
 • Rollenavn: Skrives med STORE BOGSTAVER. Navnet placeres ved tabulator 6 (centreret)
 • Regibemærkninger: (Understreges og skrives i parentes)
 • Sceneskift: SCENE 1, 2, 3 osv. skrives med STORE BOGSTAVER. Sceneangivelse placeres ved venstre margen.
Bemærk! Kun tekster, der indleveres i det foreskrevne format, vil blive taget i betragtning.
 
 

Deadline er tirsdag den 1. september 2017 kl. 12.00 og manuskriptet sendes i elektronisk form (word.doc/word.docx) til: debut@teater-v.dk
Du vil efterfølgende modtage en mail fra sekretariatet som bekræftelse på, at manuskriptet er modtaget og godkendt.
 
 
Præmier:
 • 1. prisen er 100.000 Dkr. samt professionel debut på Teater V i efteråret 2018.
 • 2. prisen er et arbejdslegat på 10.000 Dkr. samt en uges workshop med professionelle teaterfolk.
 • 3. prisen er et arbejdslegat på 5.000 Dkr. samt en uges workshop med professionelle teaterfolk.
 
Vinderen findes ved et storstilet finalearrangement på Teater V i Prøvehallen i Valby i løbet af efteråret 2017, hvor der desuden uddeles en Publikumspris på 15.000 Dkr. Denne gives til dét af de tre finalemanuskripter som opnår flest stemmer fra det fremmødte publikum.
Yderligere syv manuskripter udvælges til at modtage en skriftlig vurdering fra juryen.
 

Har du spørgsmål til konkurrencen kan du kontakte Projektkoordinator Lone Sørensen på: lone@teater-v.dk, eller på telefon: + 45 2480 4208
Du kan også læse mere om konkurrencen på deres hjemmeside HER!
 

God skrivelyst
Bjarke